blog 05 1140x600

فیزیوتراپی در زنان و زایمان

 دردهای منتشره شکم و لگن در فیزیوتراپی

یکی از مشکلات شایع در بانوان (به ویژه خانمهای جوان) دردهای منتشره شکم ، لگن ، کمر و نواحی جنسی است. گاهی دردهای شکمی در این بیماران با مشکلات دیگری نظیر اسهال ، یبوست ، تهوع و ... همراه است . غالبا این بیماران به درمان مناسب دست پیدا نمی کنند . بسیاری از این بیماران پس از معاینات مختلف پزشکی و بررسی های متنوع پاراکلینیکی به عنوان بیماران مبتلا به سندرم IBS یا irritable bowel syndrome تحت درمان پزشکی قرار می گیرند . فیزیوتراپی زنان و زایمان
 
برخی دیگر از این بیماران با گزارش درد های منتشره پائین شکم ، کشاله ران ، نواحی جنسی و مقعد همواره در جستجوی متخصص بیماریهای زنان برای تشخیص علت اینگونه دردها هستند . تریگر پوینت های عضلانی از شایع ترین علل دردهای اسکلتی و عضلانی به شمار می رود . نکته مهم این است که تریگر پوینت ها گاهی موجب علائم غیر منتظره می شوند (اسهال ، تهوه ، سرگیجه ، یبوست و ...) چنانچه پزشک با موضوع دردهای میوفاشیال آشنا نباشد ممکن است مسیر درمان بیمار به کلی عوض شود (بدون لحاظ بار استرسی و هزینه های درمانی که بی مورد به بیمار تحمیل می شود) . شناخت دردهای میوفاشیال نواحی شکم و لگن و آشنائی با الگوهای دردهای منتشره در این نواحی می توان کمک قابل توجهی به درمان این بیماران نماید. در صورت معاینه دقیق تریگر پوینت های عضلات نواحی مذکور فرایند درمان بسیار آسان و موفقیت آمیز خواهد بود .


از جمله عضلاتی که تریگر پوینت آنها موجب دردهای شکمی می شود می توان به موارد زیر اشاره نمود:
    Rectus abdominis
    Obliquus externus abdominis
    Iliocostalis thoracis
    Multifidi
    Quadratus lumborum
    Pyramidalis

فیزیوتراپی زنان و زایمان

 تریگر پوینت های عضلات زیر می تواند باعث درد در ناحیه باسن شود:
    Gluteus medius
    Quadratus lumborum
    Gluteus maximus
    Iliocostalis lumborum
    Longissimus thoracis
    Semitendinosus & semimembranosus
    Piriformis
    Gluteus minimus
    Rectus abdominis
    Soleus

تریگر پوینت در عضلات زیر می تواند باعث دردهای لگنی شود:
    Coccygeus
    Levator ani
    Obturator infernus
    Adductor magnus
    Piriformis
    Obliquus internus abdominis

 درد در نواحی پائینی ستون فقرات (نواحی ساکروایلیاک) می تواند ناشی از تریگر پوینت در عضلات زیر باشد:

    Levator ani & coccygeus
    Gluteus medius
    Quadratus lumborum
    Gluteus maximus
    Multifidi
    Iliopsoas
    Longissimus thoracis
    Rectus abdominis
    Iliocostalis thoracis
    Iliocostalis lumborum


فیزیوتراپی زنان و زایمان
 


کلینیک فیزیوتراپی خلیلی بعنوان یکی از کلینیک های فیزیوتراپی پیشرو در زمینه بیماری های زنان و زایمان با استفاده از کادری مجرب و تجهیزات پیشرفته اقدام آماده ارائه خدمات تخصصی ذیل می باشد:

    مشاوره
    آموزش و پیشگیری از بیماری های  عضلانی _ اسکلتی _ عصبی قبل از بارداری
    تمرین درمانی مؤثر در زایمان های بدون درد
    تمرینات تخصصی جهت درمان درد دوران قاعدگی و مقاربت های دردناک
    درمان مادران در حین دوره بارداری
    مشاوره و درمان پس از زایمان
    مشاوره آب درمانی مادران در دوران بارداری و پس از زایمان

این مرکز در جنبه‌های مختلف فیزیوتراپی، در درمان بیماری‌های زنان و زایمان، همچنین پیش‌گیری از بروز ضایعات دوران بارداری اقدام می کند.
آناتومی لگن، بیومکانیک لگن با توجه به تغییرات دوران بارداری، تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در دوران بارداری، روش ارزیابی بیماران در دوران بارداری و پس از آن، تجهیزات فیزیوتراپی در بیماری‌های زنان و زایمان، نقش فیزیوتراپی در آماده‌سازی و تسهیل زایمان و تسکین دردهای زایمانی، و نقش فیزیوتراپی در برخی از بیماری‌های زنان و زایمان .

افزودن دیدگاه