بیوفیدبک شاهین شهر

  • درمان با بیوفیدبک و نوروفیدبک در فیزیوتراپی

    درمان با بیوفیدبک و نوروفیدبک در فیزیوتراپی بیوفیدبک شاهین شهر عملکرد‌های خاص بدن مانند تنظیم فشار خون، گیرنده‌های حسی، دمای پوست، سیسام گوارشی، ضربان قلب و سیگنال‌های مغزی همگی

    ...