dry needling شاهین شهر

  • طب سوزنی در شاهین شهر و اصفهان

    سوزن خشک (dry needling) طب سورنی در شاهین شهر طب سوزنی یا سورن خشک یک روش درمانی سنتی چینی است که قدمت آن به هزاران سال پیش بر می گردد. در این روش سوزن های جامد و باریکی در نقاط

    ...